COVID-19 | CORONA VIRUS

COVID-19 | CORONA VIRUS

Sinds de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in Nederland, houdt ID-PARTNERS.cloud de potentiële risico’s nauwlettend in de gaten en evalueren we continu de bedrijfsimpact door de verspreiding van het virus. Op dit moment zijn er geen directe gevolgen voor onze clouddiensten of levering van capaciteit.

Naar aanleiding van het laatste advies van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en omdat we ervoor willen zorgen dat onze dienstverlening in de toekomst geen of beperkte gevolgen van het coronavirus zal ondervinden, heeft ID-PARTNERS.cloud besloten de volgende maatregelen te nemen:
– Alle persoonlijke afspraken worden vervangen door telefoon- en/of internetafspraken
– Continue monitoring van het advies van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

We blijven de situatie op de voet volgen, de risico’s inschatten en de nodige actie ondernemen om de continuïteit van onze diensten te waarborgen.. Wanneer je nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande, kun je contact met ons opnemen via e-mail: info@id-partners.cloud